Φινάλε πύργων, πρακτικά παραδείγματα β'

Valellis,Georgios (2035) - Dionisopoulos,Zaharias (1968) [B53]
Διασυλλογικό Γ' Εθνικής (6.3), 21.02.2016
[Stockfish 7 64 (60s)]

finale pyrgon5

18...Nc4 19.Bxc4 Rxc4 20.e5 dxe5 21.Bxe5 Bxe5 22.Rxe5 Rc7 23.Kc2 Rhc8 24.f4 e6 25.g3 Kf6 26.Rd4 Ke7 27.a4 Rc5 28.Rxc5 Rxc5 29.b4 Rh5

Δεν χαλάει τη θέση αλλά προτιμότερο ήταν:

[29...Rd5 30.Re4 (30.Rxd5 exd5 31.a5 h5 32.Kd3 f6 33.h3 Ke6 34.g4 hxg4 35.hxg4 Kd7 36.g5 fxg5 37.fxg5 Ke6 38.Ke3 Kd7 39.Kd4 Kd6=) 30...b6= (30...Kd6!?=)

30.Rd2

[30.h4 Στο αντιπαιχνίδι του μαύρου h6->g5 είναι καλύτερα να υπάρχει το g3 για να μην έχουν τα μαύρα δύο ελεύθερα πιόνια... 30...b6=]

30...g5

[Προτιμότερο ήταν το προφυλακτικό 30...b6 με ενδεικτική τη συνέχεια... 31.c4 g5 32.fxg5 Rxg5 33.Kb3 h5 34.a5 (34.Ra2 a5 35.Rd2 axb4 36.Kxb4 Rf5=) 34...bxa5 35.c5 axb4 36.Kxb4 Rf5 37.Ra2 Kd7 38.Rxa6 Rf2 39.h3 Rf3 40.g4 Rxh3 41.gxh5 Rxh5 42.Kb5 f5 43.c6+ Kd6 44.Ra7 f4+ 45.Kb6 Rh2 46.Rd7+ Ke5 47.c7 Rb2+ 48.Ka5 Rc2 49.Kb6 Rxc7 50.Rxc7 Αυτή είναι μία θέση που θα πρέπει να είχαν στο μυαλό τους τα μαύρα μετά από το h5. Η θέση είναι ισόπαλη αλλά τα μαύρα πιόνια είναι εξαιρετικά επικίνδυνα! 50...f3 51.Rf7 Ke4=]

31.fxg5 Rxg5 32.a5 h5

[32...f5 33.c4 e5 34.Kc3 h5 35.c5 f4 36.gxf4 exf4 37.Rf2 (37.Kc4?! f3 38.Rf2 Rg4+ 39.Kd5 Rf4 40.Ke5! Rxb4 41.Rxf3 Rb5 42.Kd5 Rxa5 43.Rf4 b6 44.Kc6 bxc5 (44...Rxc5+ 45.Kxb6 Rc2 46.Rh4=) 45.Rf5= Παρά τα δύο πιόνια κάτω η θέση είναι ισοπάλη λόγω του ενεργητικού πύργου και βασιλιά...) 37...Rg4! (37...Rf5? 38.Kd4+/-) 38.b5 axb5 39.Kb4 Kd7 40.Kxb5 Kc7 41.h3 Rg3 42.Rxf4 Rb3+ 43.Kc4 Rxh3=]

33.c4 h4 34.gxh4

[Η εναλλακτική ήταν 34.Rd3 για να μην αφήσω την πιθανότητα για δύο δεμένα ελεύθερα αλλά η βαριάντα δε με ευνοεί... Επίσης φοβόμουν την πιθανότητα h3 που δεν γίνεται... 34...hxg3 (34...h3? 35.Rd4 Rf5 36.Rf4! και εάν 36...Rxf4? 37.gxf4+-) 35.hxg3?! (35.Rxg3 Rh5! (35...Rxg3?! 36.hxg3=) 36.Rg8 Rxh2+ 37.Kc3 Kd7 38.Rb8 Kc7 39.Rf8 Rf2 (39...Rh3+ 40.Kd4 Rh4+ 41.Kc5 Rh5+=) 40.Kd4 f5 41.Kc5= Λόγω της συνδυασμένης απειλής στον μαύρο βασιλιά τα μαύρα δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν το επιπλέον πιόνι...) 35...Rg4 36.Kb3?! (36.Kc3 e5 37.b5 axb5 38.cxb5 Ra4 39.Rd5 Rxa5 40.Kb4 Ke6 41.Rxe5+ Kxe5 42.Kxa5 Kd4 43.Kb6 Kc4 44.g4! f6!=) 36...e5 37.b5 e4 38.Re3 Kd6 39.Kb4 Ke5 40.Kc5 Rg6-/+]

34...Rg4 35.Kc3

[35.Kb3!?=]

35...Rxh4

Η θέση βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, στα συν του λευκού ότι όλα, σχεδόν, τα φινάλε πιονών είναι κερδισμένα λόγω των μακρινών ελεύθερων c & h...

finale pyrgon7

36.b5

[Η άλλη ιδέα είναι σαφώς πιο περίπλοκη... 36.c5!? Τα λευκά δημιουργούν τεtράγωνο πρόσβασης στο d6 για τον πύργο με σκοπό να εισχωρήοουν στο b6... 36...f5 37.Rd6 e5 (37...Rh3+ 38.Kc4 Rh4+=; 37...f4 38.Kd4 f3+ 39.Ke3 Rxb4 40.Rb6! Rc4 41.Rxb7+ Kf6 42.Rb6 Rxc5 43.Rxa6 Rc3+ 44.Kf2 Kf5 45.h4 e5=) 38.Rb6 f4 (38...Rxh2? 39.Rxb7+ Ke6 40.Rb6+ Kd5 41.Rd6+ Ke4 42.Rxa6+-) 39.Rxb7+ Ke6 40.Rb6+ Ke7 (40...Kf5? 41.Rxa6+-) 41.Rxa6 f3 42.Kd2 (42.Kd3?? Rf4-+) 42...Rxb4=]

36...axb5?!

Λάθος που δίνει την ευκαιρία στα λευκά να βγάλουν μακρινό ελεύθερο...

[Καλύτερο ήταν το... 36...f5 37.bxa6 (37.Kb4 f4 38.Kc5 f3 39.Rf2 Rf4 40.h4 Rf5+ 41.Kd4! (41.Kb4?? Kf6-+ Τα λευκά δεν μπορούν να κάνουν πρόοδο...) 41...axb5 42.cxb5 Rxb5 43.Rxf3 Rxa5 44.Rb3=) 37...bxa6 38.c5 Rh3+ a) 38...e5 39.Rd5 Rh3+ 40.Kc4 Rh4+=; b) 38...Ra4 Το προσπαθήσει να πάρει το a4 δυσκολεύει τη θέση του μαύρου... 39.c6 Rxa5 40.Kc4 Ra1 41.Kc5 f4 42.Rd7+ Ke8 (42...Kf6 43.c7 Rc1+ 44.Kb6 Rb1+ 45.Ka7 Rc1 46.Kb7 Rb1+ 47.Kxa6 Ra1+ 48.Kb7 Rb1+ 49.Kc8 e5 50.Kd8 Rc1 51.c8Q Rxc8+ 52.Kxc8 f3 53.Rd8 Kg7 54.Rd7+ Kf6 55.Rd8=) 43.Rd4 f3 44.c7 Rc1+ 45.Kd6 f2 46.Rf4 Rd1+ 47.Kxe6 Rc1 48.Kd6 Rd1+=; 39.Kc4 Rh4+=]

37.cxb5+/=

finale pyrgon8

37...Ra4?

[37...e5 38.Kb3 Rh6 39.Ra2 b6! Για να μην δημιουργηθεί τετράγωνο όπου θα μπορεί να ξεφύγει ο λευκός βασιλιάς από τα σαχ! 40.a6 Rh3+ 41.Kc4 Ke6 42.Rc2 (42.a7? Rh4+ 43.Kc3 Rh3+=) 42...f5 43.Rg2 Rh4+ 44.Kb3 Kd5 45.a7 Rh3+ 46.Kb2 Rh8 47.Kc1 Ra8 48.Ra2 Ke4 49.Kd1 Kf3 50.Ke1 e4 51.Kf1 f4 52.Ra3+ Kg4 53.Kf2 Kf5 54.Ra1+/= Τα λευκά είναι καλύτερα αλλά δεν μπορεί να γίνει πρόοδος...; 37...f5 38.Ra2 Kd6 39.a6 b6! Για να μην δημιουργηθεί τετράγωνο όπου θα μπορεί να ξεφύγει ο λευκός βασιλιάς από τα σαχ! 40.Ra1! (40.a7? Rh3+ 41.Kd4 e5+=) 40...Rh3+ 41.Kc4 Rh4+ 42.Kd3 Rh3+ 43.Ke2 Rxh2+ 44.Kf3 Rh8 45.Rc1 Rh3+ (Παθητικό το 45...Rb8? 46.Rc6+ Ke7 47.Kg3 (Κερδίζει και το 47.Rxb6!? αλλά με περισσότερο κόπο... 47...Rxb6 48.a7 Rxb5 49.a8Q Rb3+ 50.Kf2 Kf7 51.Qa7++-) 47...Rg8+ 48.Kf3 Rb8 49.Kf4 Kf6 50.Rd6+- και τα μαύρα είναι zugzwang!) 46.Kf4 Rh4+ 47.Kg3 Rg4+ 48.Kf3 e5 49.Rc6+ Kd7! 50.Rxb6 Ra4 51.Rf6 Kc8! (51...f4? 52.a7!+-) 52.Rxf5 Kb8! 53.Rxe5 Rb4 54.Ke3 Ka7 55.Kd3 Kb6 56.Kc3 Rh4 57.Rd5 Rh6= Με θεωρητική θέση ισοπαλίας!]

38.a6+- bxa6

[38...b6 39.Rc2! f5 40.Kb3+-]

39.b6 Ra3+

[39...Rh4 40.b7 Rh8 41.Rb2 Rb8 42.Kc4 Kd6 43.h4+-]

40.Kc4 Ra1 41.Rd3

[41.Rb2 Rc1+ 42.Kb3 Rc8+-]

41...Rc1+

[41...Ra4+ 42.Kc5 Ra5+ 43.Kc6 Ra2 44.b7 Rc2+ 45.Kb6 Rxh2 46.Rb3 Rh8 47.Kc6 f5 48.b8Q Rxb8 49.Rxb8 f4 50.Rb4+-] 42.Rc3 Rb1 [42...Rd1 43.b7 Rd8+-]

43.Rb3 Rc1+ 44.Kd4

[44.Kb4 a5+ 45.Ka4 Ra1+ 46.Kb5 Rg1 47.b7 Rg8 48.Kxa5+-]

44...Rd1+

[44...e5+ 45.Kd5 Rd1+ 46.Kc6 Rc1+ 47.Kb7 a5+-]

45.Kc4 Rc1+ 46.Kb4 Rc8

[46...Kd7 47.b7 Kc7 48.Rc3+ Rxc3 49.Kxc3+-]

47.Ka5

[47.b7 Rb8 48.Ka5+-]

47...f5 48.b7 Rb8 49.Kxa6 e5 50.Ka7 Rh8 51.h4!

Το πιόνι δεν κόβεται και, επίσης, κρατά το κρίσιμο g5 από τον μαύρο βασιλιά...

51...f4 52.Rc3 f3 53.Rxf3 Rxh4 54.Rb3 Rh8 55.Rb6 Kd7

[55...Rf8 56.b8Q Rxb8 57.Kxb8 Kd7 58.Kb7 e4 59.Rb4 e3 60.Re4 e2 61.Rxe2 Kd6 62.Re8 Kd5 63.Kc7 Kc4 64.Kd6 Kd4 65.Kc6 Kc3 66.Kc5 Kd3 67.Re7 Kc2 68.Kc4 Kd2 69.Re4 Kc2 70.Rd4 Kb2 71.Rd2+ Kc1 72.Kc3 Kb1 73.Kb3 Kc1 74.Rd5 Kb1 75.Rd1#]

56.b8Q

[56.b8Q Rxb8 57.Kxb8 e4 58.Rb4 e3 59.Re4 e2 60.Rxe2 Kd6 61.Kc8 Kd5 62.Kc7 Kd4 63.Kc6 Kd3 64.Re5 Kd4 65.Re8 Kc3 66.Kc5 Kd3 67.Re6 Kc2 68.Kc4 Kd2 69.Re5 Kc2 70.Re2+ Kd1 71.Kd3 Kc1 72.Kc3 Kb1 73.Re1+ Ka2 74.Rf1 Ka3 75.Ra1#] 1-0


1-0

Δείτε την παρτίδα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.